TRENINGI INYWIDUALNE WARSZTATY KURSY


Spersonalizowany proces szkoleniowy odpowiadający na konkretne, wyłonione we wstępnej analizie potrzeb klienta, zapotrzebowanie - innowacyjna i świeża technika wizualizacji skutecznie angażująca w proces rozwoju, który dzięki temu staje się przyjemny i użyteczny.

Pierwszym krokiem jest ustalenie tematyki pracy. Wymaga to analizy potrzeb zgłaszanych przez klienta. Na tej podstawie ustalany zostaje temat treningu. W kolejnych krokach klient uczy się technik, które pozwalają mu wykorzystywać częstotliwości fal mózgowych typu alfa lub theta. Kolejnym etapem jest zastosowanie spersonalizowanej, dostosowanej szczegółowo do potrzeb klienta i przygotowanej specjalnie dla niego wizualizacji. Początkowo klient uczy się wykonywać ją pod przewodnictwem osoby prowadzącej, a następnie samodzielnie. Zrozumienie zasad funkcjonowania tej metody i praktyczne nauczenie się techniki wizualizacji pozawala na wykorzystanie przez klienta potrzebnych mu narzędzi mentalnych w dowolnym momencie i w każdych warunkach.


Korzyści

Największą zaletą tej metody jest uniwersalność, przy jednoczesnym pełnym spersonalizowaniu techniki. Oznacza to, iż klient sam (w konsultacji z prowadzącym) decyduje jakie korzyści pragnie osiągnąć dzięki treningowi. Analiza potrzeb jest więc punktem wyjściowym i w tym aspekcie nie ma żadnych ograniczeń. Tematyka rozciąga się od mikro do makro skali. Pracować można z deficytami, trudnościami, problemami każdej natury, ale także w służbie rozwoju, możliwości, czy potencjału. Nie jest możliwe wymienienie wszystkich korzyści, które zapewnia wizualizacja.


Przykładowa tematyka:

- kompetencje intrapersonalne i interpersonalne
np. nieśmiałość
- relacje społeczne
np. wystąpienia publiczne, zarządzanie
- edukacja, nauka
np. nauka języków, zdolności analityczne
- sport
np. osiąganie wyników, rywalizacja
- zdrowie
np. zdrowienie, rekonwalescencja
- rozwój osobisty
np. sztuka, rozwój duchowy

Dodatkową zaletą wizualizacji jest wzrost zdolności intelektualnych, niezależnie od aktualnej tematyki treningu. Podczas wizualizacji intensywnie i równocześnie wykorzystywany jest bowiem potencjał obu półkul mózgowych, co podnosi jakość ich współpracy i przekłada się na poprawę procesów poznawczych takich jak: uwaga, koncentracja, czas reakcji, przetwarzanie, zapamiętywanie i odpamiętywanie informacji - pamięć.