SLOW


Początki idei sięgają 1986r., kiedy Carlo Petrini zaprotestował przeciw otwarciu w Rzymie (przy Piazza di Spagna) punktu McDonald's. Była to iskierka, która zapoczątkowała ruch społeczny. Z czasem epitet "slow" znajdował coraz częstsze zastosowanie w różnorodnych dziedzinach i aspektach kultury i życia codziennego. W 1999r. założono The World Institute of Slowness. Filozofia Slow jest kulturalną i społeczną rewolucją wbrew powszechnej tendencji sugerującej, że szybciej znacz lepiej. Zmorą XXI wieku stał się pośpiech, który sprawia, że nie poświęcamy należytej uwagi tam, gdzie jest ona potrzebna.

Pewną rzeczą jest, że wszystko się zmienia. Tempo zmian wzrasta, by za nimi nadążyć przywykliśmy przyspieszać - takie jest przesłanie teraźniejszych czasów. Jednakże to, o czym zapomniano, a co warto sobie przypomnieć, jest fakt, że podstawowe potrzeby natury ludzkiej są niezmienne. Wśród nich są potrzeby przynależności, bliskości, więzi z innymi, troski, miłości. Wiele z nich dotyczy wewnętrznych stanów psychologicznych, które przekładają się na relacje z otoczeniem. W sercu pojawiła się tęsknota za prawdziwym, obdarzonym sensem życiem i relacjami z innymi. Poszukujemy znaczenia, które może wyrazić i zrealizować się jedynie w spokoju, któremu towarzyszy wewnętrzna spójność i refleksja.

Stosując Slow staramy się znaleźć właściwe tempo, odpowiednią prędkość, do wykonania każdej aktywności. Wykonujemy wszystko tak dobrze, jak to jest możliwe, zamiast tak szybko jak to jest możliwe. Ciężar przeniesiony został z ilości na jakość.


Na świecie rozwinęło się wiele gałęzi, w których na stałe zagościła filozofia Slow: edukacja, nauka, poradnictwo, jedzenie, ogrodnictwo, podróże, rodzicielstwo, sztuka, moda, marketing, media, finanse, technologia.

RELAKSACJA


Uważność zakłada celowe skoncentrowanie uwagi na chwili obecnej. To możliwie najbardziej świadome zauważenie tego co dzieje się z nami, w sferach emocji, myśli i ciała. Metodyka oparta jest na świeckich technikach medytacyjnych, wywodzących się z tradycji buddyjskiej. Praktykujący uczą się, czym jest uważność oparta na ich własnych odczuciach, uczą się dostrzegać wpływ i znaczenie uważności we własnym codziennym życiu. Jest to ważny element zdrowia psychicznego, co przekłada sie na prawidłowe funkcjonowanie ciała. Metody tego podejścia niosą głębokie przesłanie, by zwolnić i skierować uwagę na rzeczy ważne, począwszy od wnętrza człowieka, po świat zewnętrzny, w którym przejawiają się relacje z innymi ludźmi.


Techniki relaksacyjne i medytacje są integralną częścią tego podejścia. Techniki relaksacyjne to sposoby na poradzenie sobie ze stresem i emocjami na drodze odpowiednich ćwiczeń fizycznych i psychicznych. Ich celem jest uzyskanie stanu relaksu, a zatem opanowanie wegetatywnych objawów i uzyskanie odprężenia. Medytacja to rodzaj głębszej praktyki - jest sztuką bezwysiłkowego skupiania uwagi, trwania w stanie głębokiego skupienia i spoglądania wewnątrz siebie. Ludzie potrzebują i aktywnie poszukują sposobów pracy ze sobą. Rozwój osobisty przestał być dobrem luksusowym, a stał się naturalnym procesem obecnym na drodze życiowej wielu ludzi. Umiejętności takie jak relaksacja, czy medytacja stają się narzędziami codziennego użytku, niezależnie od wieku, pozycji społecznej, czy funkcji zawodowej. Dlatego oferta, która daje klientowi narzędzia, które po zakończeniu treningu może samodzielnie stosować w dowolnych warunkach, jest dla osób zainteresowanych rozwojem i doskonaleniem siebie doskonała.


Rosnący zbiór badań naukowych prowadzonych zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie, wskazuje jednoznacznie na pozytywny wpływ medytacji uważności na zdrowie fizyczne i psychiczne - redukuje stres, wspomaga leczenie zaburzeń psychicznych i somatycznych takich jak: choroby kardiologiczne, zaburzenia lękowe, depresja, chroniczny ból, uzależnienie, zaburzenia odżywiania, nowotwory i choroby skóry.

WIZUALIZACJA


Trening wizualizacyjny/wyobrażeniowy polega na stworzeniu w umyśle jak najbardziej realnego obrazu czynności lub sytuacji przy pełnym zaangażowaniu wszystkich emocji, zmysłów, przy jednoczesnej nieobecności bodźców. Proces wizualizacji polega na kreowaniu pełnego mentalnego obrazu. Wizualizacja to technika holistyczna angażująca w proces treningowy ciało i umysł.

Naukowym fundamentem metody jest odkrycie częstotliwości impulsów elektrycznych generowanych przez ludzki mózg. W wyniku badań wyróżniono różne częstotliwości mózgu. Powyżej 40 cykli na sekundę to częstotliwość gamma charakterystyczna dla stanów uniesienia, ekscytacji. Fale wysokiego beta zawierają się w przedziale od 21 do ok. 30 cykli na sekundę i są charakterystyczne dla silnego stresu. 14 cykli na sekundę to częstotliwość typu beta, od 7 do 14 to częstotliwość alfa, od czterech do siedmiu to theta, poniżej 4 to delta. W stanie przebudzenia, w czasie naszych codziennych zajęć dominującą częstotliwością jest częstotliwość typu beta. Cykl alfa na ogół pojawia się w stanie głębokiego relaksu oraz tuż przed zaśnięciem lub zaraz po przebudzeniu. Na częstotliwości theta mózg pracuje na granicy przebudzenia. Częstotliwości delta charakteryzują głęboki sen.

Ucząc się świadomie manipulować częstotliwością fal mózgowych docieramy do kontaktu z podświadomością. Praca na tym poziomie otwiera klientowi dostęp do nieograniczonego potencjału.

Podczas treningu układ nerwowy, mięśniowy, oraz aparat psychiczny (na poziomie mentalnym i emocjonalnym), pobudzane są w sposób odpowiadający autentycznemu doświadczeniu, któremu dedykowany jest dany trening. Dobrze poprowadzona wizualizacja, jest w stanie wywołać pobudzenie w określonych obszarach mózgu tak, jakby dane wrażenie faktycznie miało miejsce. Wizualizowanie zmienia fizjologię naszego ciała. Wizualizacja wzmacnia ścieżki neuronowe w mózgu, które stają się swoistym układem kodującym.

Dzięki wizualizacji mózg wysyła do ciała sygnały odpowiadające danej czynności i czynność ta oraz związane z nią wrażenia utrwala się w mózgu jako ciąg bodźców/reakcji oraz związanych z nimi tendencji. Pobudzana jest pamięć ciała, która pozwala później, w realnej sytuacji, na szybsze i bardziej adekwatne reagowanie ciała w sytuacji, która była wizualizowana.

Wizualizacja to technika dla każdego, niezależnie od wieku, poziomu intelektualnego, czy innych różnic. Można wykonywać ją „na sucho” w dowolnym czasie i miejscu. Jest to technika uniwersalna, którą dopasować można do wszelkich potrzeb, nakierowana na poprawę funkcjonowania we wszelkich aspektach.